Çalışma Grubu Üyeleri

Akademi Konseyi çalışmaları başlatmak ve yönlendirmek üzere çeşitli bilim dallarında yetkin olan akademisyenlerden oluşan bir Çalışma Grubu oluşturmuştur. 

Prof. Dr. Doğan Aksan

2002 - 2010

Prof. Dr. Betül Çotuksöken

2002 - …

Prof. Dr. İclâl Ergenç

2002 - …

Prof. Dr. Adnan Güriz

2002 - 2004

Prof. Dr. Halil İnalcık

2002 - 2016

Prof. Dr. Aydın Köksal

2002 - …

Prof. Dr. Olcay Önertoy

2002 - …

Prof. Dr. Orhan Öztürk

2002 - …

Prof. Dr. Sedat Sever

2002 - …

Prof. Dr. İlhan Tekeli

2004 - …

Prof. Dr. Şerafettin Turan

2002 - 2015

Emin Özdemir

2002 - 2006