Toplam Kayıt : 3

Arama Sonucu
sanayi devrimi (sos.)
sos. (Alm. industrielle Revolution; Fr. révolution industrielle, f; İng. Industrial revolution; esk. sanayi inkılabı) eko. isl. topb. ulusi. 18. yüzyılın ikinci ve 19. yüzyılın ilk yarısında İngiltere'de buharlı makinenin ve kömür kullanılarak demir cevherini eritme yönteminin bulunmasıyla sanayi alanında başlayarak Avrupa'ya yayılan, kırsal, tarımcı bir toplumdan ve küçük ölçekli üretim yöntemlerinden teknolojiye dayalı üretim ve sanayiye dayalı kentsel topluma geçiş ile bağlantılı hızlı toplumsal-ekonomik değişiklikler.
Lütfen bu terim ile ilgili yorumunuzu aşağıdaki alana yazınız.
İlgili Sonuçlar
ikinci sanayi devrimi (sos.)
sos. (Alm. zweite industrielle Revolution; Fr. seconde (deuxième) révolution industrielle, f; İng. second industrial revolution) ulusi. Kimya, elektrik, petrol ve çelik sanayilerindeki gelişmeler sonucu ortaya çıkan, özellikle içten yanmalı motorların, elektriğin, çelikten gemilerin, otomobil üretiminin, telefon ve telgrafın gelişmesiyle kendini gösteren ve birinci ile kesin bir arası olmadığı için, teknolojik devrim de denen sanayi atılımı.
Lütfen bu terim ile ilgili yorumunuzu aşağıdaki alana yazınız.
üçüncü sanayi devrimi (sos.)
sos. (Alm. die dritte industrielle Revolution; Fr. troisième révolution industrielle, f; İng. third industrial revolution) ulusi. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra nükleer enerji, bilgisayar teknolojisi, mikroelektronik ve üretim teknolojisi gibi alanlarda görülen büyük gelişmeler.
Lütfen bu terim ile ilgili yorumunuzu aşağıdaki alana yazınız.