Toplam Kayıt : 51

Arama Sonucu
kısa vadeli borç (müh.)
(Alm. kurtzfristige Anlahe, f; Fr. crédit à court term, m; emprunt à court term, m; İng. short term loan) tar. Bir yıl veya daha kısa bir zaman içinde ödenmesi gereken borç.
Lütfen bu terim ile ilgili yorumunuzu aşağıdaki alana yazınız.
kurt (müh.)
(Alm. Wolf, m; Fr. loup gris; loup commun, m; loup vulgaire, m; İng. wolf; Lat. Canis lupus) orm. Uzunluğu 100-170 cm, ortalama ağırlığı 35-50 kg arasında olan, başı öne doğru sivri, kuvvetli çene kaslarından dolayı başının arkası geniş, kulakları orta uzunlukta ve dik, kürkü gri olup beyaz, kırmızımsı veya siyahımsı renk çeşitlemelerine sahip, tüm Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika'da yayılış gösteren Canidae familyasına ait bir tür; eşanlam: boz kurt, börü.
Lütfen bu terim ile ilgili yorumunuzu aşağıdaki alana yazınız.
kurtağzı (müh.)
(Alm. Klüse, f; Lippklampe, f; Fr. chaumard, f; İng. chock; fairlead) denz. Gemi güvertelerinde içinden halat geçirilen ve halatın istenilen yönde gitmesini sağlayan makaralı veya oval parça.
Lütfen bu terim ile ilgili yorumunuzu aşağıdaki alana yazınız.
kurtağzı (sos.)
sos. (Alm. Kerbe, f; Fr. échancrure, f; İng. notch) mim. 1. Ahşap doğramanın birbirine geçen dişleri. 2. Gömme hazır basamakların, birbirlerinin üzerine oturmaları ve kaymamaları için yapılan birleştirme biçimi.
Lütfen bu terim ile ilgili yorumunuzu aşağıdaki alana yazınız.
kurtaj (sos.)
sos. bkz. eko. aracı ücreti
Lütfen bu terim ile ilgili yorumunuzu aşağıdaki alana yazınız.
kurtarma (sos.)
sos. (Alm. Bewahrung, f; İng. recovery) mim. Tarihsel, çevresel ya da sanatsal değeri olan bir yapı ya da kent parçasının özgünlüğünü zedeleyen fazlalıkları ortadan kaldırma.
Lütfen bu terim ile ilgili yorumunuzu aşağıdaki alana yazınız.
kurtarma gemisi (müh.)
(Alm. Bergungsschiff, n; Rettungsschiff, n; Fr. navire de sauvetage, m; İng. rescue ship; salvage vessel) denz. Karaya oturma, çarpışma veya ağır deniz koşulları gibi nedenlerle tehlikeli duruma düşen gemilere yardım edip kurtarma, yedekleme ve onarım hizmeti sağlayan gemi.
Lütfen bu terim ile ilgili yorumunuzu aşağıdaki alana yazınız.
kurtarma yok ücret yok (müh.)
(Alm. Bezahlung nur im Erfolgsfall, f; Fr. pas de paiement; pas de résultat; İng. no cure; no pay) denz. Kurtarma yardım anlaşmalarına konulan, kurtarma gerçekleşmezse ücret doğmaz hükmü.
Lütfen bu terim ile ilgili yorumunuzu aşağıdaki alana yazınız.
kurtbacağı (sos.)
sos. (Alm. Stütze, f; Fr. décharge, f; İng. prop) mim. Bir yapı parçasını eğretiye almak için altına yerleştirilen birkaç parça ağaçtan yapılmış sıpa biçiminde dayak.
Lütfen bu terim ile ilgili yorumunuzu aşağıdaki alana yazınız.
kurtbağrı (müh.)
(Alm. Liguster, m; Fr. troène, m; İng. wild privet; Lat. Ligustrum vulgare) orm. Kışın yaprağını döken veya yarı zamanlı herdem yeşil, basit yaprakları sürgüne karşılıklı dizilen, sürgün uçlarında salkım halinde açan beyaz çiçekleri kokulu, siyah renkli üzümsü meyveleri yuvarlak, Kuzey ve Orta Anadolu ormanlarında doğal yetişen ve bahçelerde çit bitkisi olarak yaygın biçimde yetiştirilen sık dallı çalı.
Lütfen bu terim ile ilgili yorumunuzu aşağıdaki alana yazınız.
kurtbağrı yaprakbiti (müh.)
(Alm. Ligusterblattlaus, f; Fr. puceron du troène, m; İng. privet aphid; Lat. Myzus ligustri) tar. Yarımkanatlılar (Hemiptera) takımının yaprakbitleri (Aphididae) familyasında yer alan, bilimsel adı Myzus ligustri olan, erginleri 1-1,5 mm boyunda, yeşilimsi sarı renkli, ergin ve nimfleri kurtbağrı bitkilerinde beslenen böcek türü.
Lütfen bu terim ile ilgili yorumunuzu aşağıdaki alana yazınız.
kurtboğazı (müh.)
tar. Kışlayan süne (Eurygaster spp.) erginlerinin ilkbaharda buğdaygil saplarında beslenerek bitkileri sarartıp kurutması şeklinde ortaya çıkan belirti.
Lütfen bu terim ile ilgili yorumunuzu aşağıdaki alana yazınız.
kurt çocuk (sos.)
sos. bkz. çocg. yabanıl çocuk
Lütfen bu terim ile ilgili yorumunuzu aşağıdaki alana yazınız.
kurtuluşçuluk (sos.)
sos. (Alm. Messianismus, m; Fr. millénarisme, m, messianisme, m; İng. milenarianism, messianism; esk. mesihçilik) insb. Pek çok din ya da inanç dizgesinde yer alan, kıyamete yakın zamanda dünya üzerinde büyük çapta dönüşümlere yol açarak yoksulluğa ve yoksunluğa son verecek, insanlara huzur ve esenlik getirecek belli olayların kaçınılmazlığı inancı ya da beklentisi.
Lütfen bu terim ile ilgili yorumunuzu aşağıdaki alana yazınız.
kurtyeniği (sos.)
sos. (Alm. Verzierung, f (mit Schlangenlinien); Fr. vermiculure, f; İng. vermiculation) mim. Rönesans döneminden 19. yüzyıla değin taş ve tahta yüzeylere oyularak uygulanmış olan, kurt yeniğini andırır bezek.
Lütfen bu terim ile ilgili yorumunuzu aşağıdaki alana yazınız.
kurt yeniği hasarı (müh.)
(Alm. Wurmfraß, m; Fr. défaut de ver; İng. worm damage) deri. Deri üzerinde böcek larvalarının ya da kurtların oluşturduğu zarar.
Lütfen bu terim ile ilgili yorumunuzu aşağıdaki alana yazınız.
savrukluk (müh.)
(Alm. Exzess, m; Kurtosis, m; Fr. aplatissement, m; coefficient d’aplatissement, m; İng. kurtosis) ist. Gerçek değerli bir rasgele değişkenin olasılık dağılımının şeklinin merkezde yoğunlaşma miktarını, eteklerde ise sönümlenme hızını gösteren ölçü; eşanlam: basıklık.
Lütfen bu terim ile ilgili yorumunuzu aşağıdaki alana yazınız.
İlgili Sonuçlar
acil kurtarma diski (müh.)
(Alm. Notreparatur Scheibe, f; Fr. disque de réparation d’urgence, m; İng. emergency recovery disk; emergency repair disk; ERD) blşm. İşletim sistemi çalışamaz duruma geldiğinde sistemin yeni baştan kurulabilmesini sağlayan yedekleme diski.
Lütfen bu terim ile ilgili yorumunuzu aşağıdaki alana yazınız.
ağaçkurtları (müh.)
(Alm. Holzbohrer, pl; İng. carpenter millers; cossid millers; leopard and goat moths; Lat. Cossidae) tar. Kelebekler (Lepidoptera) takımında yer alan, larvaları odun dokusu içinde açtığı galerilerde yaşayan ve en bilinen türü ağaç kızılkurdu (Cossus cossus) olan familya; eşanlam: ağaçoyan güveler.
Lütfen bu terim ile ilgili yorumunuzu aşağıdaki alana yazınız.
ağkurtları (müh.)
(Alm. Gespinst- und Knospenmotten, pl; Fr. yponomeutidés, pl; İng. ermine moths; Lat. Yponomeutidae) tar. Kelebekler (Lepidoptera) takımında yer alan, larvaları ağ oluşturan, bazı türleri ise bitki dokusu içinde yaşayan, en bilinen türü elma ağkurdu (Yponomeuta malinellus) olan familya; eşanlam: örgülü güveler.
Lütfen bu terim ile ilgili yorumunuzu aşağıdaki alana yazınız.
ağören kurtlar (müh.)
(Alm. Blutströpfchen, pl; Widderchen, pl; Zygänen, pl; İng. burnet moths; forester moths; foresters; smoky moths; Lat. Zygaenidae) tar. Kelebekler (Lepidoptera) takımında yer alan, larvalarının vücudu kümeler halinde kıllarla kaplı olup en bilinen türü bağ gözkurdu (Theresimima ampelophaga) olan familya.
Lütfen bu terim ile ilgili yorumunuzu aşağıdaki alana yazınız.
aracı ücreti (müh.)
(Alm. Courtage, f; Fr. courtage, m; İng. brokerage) tar. Kambiyo ve menkul kıymetler borsalarında satış yapan acentelerin, müşterileri için yapmış oldukları satışlardan almış oldukları komisyon; eşanlam: kurtaj.
Lütfen bu terim ile ilgili yorumunuzu aşağıdaki alana yazınız.
arıza sonrası toparlanma (müh.)
(Alm. Erholung nach einem Absturz, f; Fr. récupération d’une panne, f; İng. crash recovery) blşm. Bilgisayardaki bir arızadan sonra, arızadan önceki kayıtlı veri ve programları geri kazanma işlemi; eşanlam: çökme sonrası kurtarma.
Lütfen bu terim ile ilgili yorumunuzu aşağıdaki alana yazınız.
Bekurtovirüs (müh.)
(Alm. Becurtovirus, n; Fr. Becurtovirus, m; İng. Becurtovirus) tar. Adı biyolojik özellikleri ortak olan fakat genom organizasyonu farklı bir bitki virüsü cinsi olan kurtovirüsten (Beet curly top virus) esinlenerek verilen, viryonları ikiz ikosahedral, zarfsız olan, genetik materyal olarak tek parçalı, dairesel, tek sarmallı DNA içeren, mekanik olarak taşınan bitki virüsü cinsi.
Lütfen bu terim ile ilgili yorumunuzu aşağıdaki alana yazınız.
borçtan kurtulma davası (sos.)
sos. (Alm. Schuldaberkennungsklage, f; Fr. action libératoire de dette, f; İng. action in denial of debt) huk. İcra kovuşturmasında, itirazın geçici olarak kaldırılması sonucunda, borçlunun, geçici kaldırma kararının kendisine bildirilmesinden başlayarak yedi gün içinde alacaklıya karşı açacağı dava.
Lütfen bu terim ile ilgili yorumunuzu aşağıdaki alana yazınız.
bozkurtlar (müh.)
(Alm. Erdeulen, pl; Erdraupen, pl; Lat. Agrotis) tar. Kelebekler (Lepidoptera) takımının gecekelebekleri (Noctuidae) familyasında yer alan, erginleri 30-55 mm kanat açıklığında, ön kanatları kahverengi, arka kanatları beyazımsı krem rengi olup larvaları boz renkli ve toprakta yaşayarak fide ve genç bitkileri kesen, geceleri etkin olan, tarımsal yönden önemli türleri arasında Agrotis exclamationis, A.ipsilon ve A.segetum gibi türlerin bulunduğu böceklerin genel adı.
Lütfen bu terim ile ilgili yorumunuzu aşağıdaki alana yazınız.
can halatı (müh.)
denz. 1. (Alm. Rettungsleine, f; Fr. cordage de sécurité, m; İng. life line) Filika, can kurtarma salı gibi deniz araçlarında matafora cundaları arasına gerili bulunan halat üzerinden sarkıtılan, tekne mayna veya hisa edileceği zaman motorcu, serdümen gibi tekne personelinin tehlike anında tutunabilmeleri için üzerinde kropi düğümleri olan halat. 2. (Alm. Rettungsleine, f; Fr. ligne de sauvetage, f; ligne de sécurité, f; İng. life line; life rope; lifeline) Gemilerde emniyet ve kurtarma amacıyla kullanılmak üzere bulundurulan halat; eşanlam: cankurtaran halatı.
Lütfen bu terim ile ilgili yorumunuzu aşağıdaki alana yazınız.
cankurtaran (müh.)
(Alm. Ambulanzwagen, m; Krankenauto, n; Fr. ambulance, f; İng. ambulance) inş. Trafikte diğer taşıtlara göre geçiş önceliği olan, hasta ve yaralı taşımaya özgü taşıt.
Lütfen bu terim ile ilgili yorumunuzu aşağıdaki alana yazınız.
cankurtaran filikası (müh.)
(denz. cankurtaran sandalı; denz. tahlisiye sandalı) (Alm. Rettungsboot, n; Fr. canot de sauvetage, m; İng. life boat; salvage boat) denz. Denizde kaza durumlarında kullanılmak üzere ahşap, cam takviyeli plastik veya saçtan yapılmış, tıbbi malzeme ve işaret tabancaları gibi gerekli teçhizatla donatılmış üstü açık veya kapalı olabilen, küçük tekne; eşanlam: can filikası, cankurtarma sandalı.
Lütfen bu terim ile ilgili yorumunuzu aşağıdaki alana yazınız.
cankurtaran sandalı (müh.)
bkz. denz. cankurtaran filikası.
Lütfen bu terim ile ilgili yorumunuzu aşağıdaki alana yazınız.
can kurtarma araçları (müh.)
(Alm. Rettungsausrüstung, f; Fr. engin de sauvetage, m; İng. life saving appliance; lifesaving equipments) denz. Can filikaları, can yelekleri, can simitleri, can salları gibi, gemide bulundurulması gereken, teknik özellikleri uluslararası kurallarla belirlenmiş olan araç ve gereçlerinin tamamı.
Lütfen bu terim ile ilgili yorumunuzu aşağıdaki alana yazınız.
cansimidi (müh.)
(Alm. Rettungsring, m; Fr. bouée de sauvetage, f; İng. life preserver; lifebelt; lifebuoy; lifering; lifesaver; ring buoy) denz. Mantar veya yüzücü kabiliyeti fazla olan hafif ağaçlardan simit şeklinde yapılmış ve üzeri sağlam bezle kaplanmış etrafında can halatı bulunan kurtarma vasıtası; eşanlam: cankurtaran simidi.
Lütfen bu terim ile ilgili yorumunuzu aşağıdaki alana yazınız.
çekici araç (müh.)
(Alm. Abschleppwagen, m; Fr. dépanneuse, f; İng. breakdown lorry; breakdown truck; recovery truck; wrecker) inş. Arızalanmış ve sürülebilme olanağı olmayan karayolu araçlarını tamirhaneye ya da trafik kurallarına aykırı olarak park edilmiş ve sürücüsüne ulaşılamayan araçları bulundukları yerden genel araba park yerine götürmek için kullanılan nakliye aracı; eşanlam: kurtarıcı araç.
Lütfen bu terim ile ilgili yorumunuzu aşağıdaki alana yazınız.
dikenlikurt (müh.)
(Alm. Ägyptischer Baumwollkapselwurm; Fr. chenille épineuse du cotonnier, f; İng. cotton spotted bollworm; Egyptian bollworm; Egyptian stemborer; spiny bollworm; Lat. Earias insulana) tar. Kelebekler (Lepidoptera) takımının Nolidae familyasında yer alan, bilimsel adı Earias insulana olan, erginlerinin kanat açıklığı 20-28 mm, sarımsı yeşil renkli, larvaları pamuk, bamya, ebegümeci gibi bitkilerin sürgün, tomurcuk, çiçek ve meyvelerinde beslenerek zarara yol açan böcek türü; eşanlam: dikenli pamuk kozakurdu.
Lütfen bu terim ile ilgili yorumunuzu aşağıdaki alana yazınız.
dipkurtları (müh.)
(Lat. Capnodis) tar. Kınkanatlılar (Coleoptera) takımının süslüböcekler (Buprestidae) familyasında yer alan, grimsi siyah renkli, 15-35 mm uzunlukta, erginleri erik, kayısı, kiraz, vişne, şeftali, badem, kavak, söğüt, antepfıstığı gibi bitkilerle, larvaları ise kökboğazında ve kökte açtığı galeriler içinde beslenerek zarara yol açan, tarımsal yönden önemli türleri arasında Capnodis tenebrionis, C.miliaris ve C.carbonaria gibi türlerin bulunduğu böceklerin genel adı.
Lütfen bu terim ile ilgili yorumunuzu aşağıdaki alana yazınız.
geriye doğru kurtarma (müh.)
(Alm. Rückwärtserholung, f; Fr. reconstitution par annulation de mise à jour, f; restauration par régression, f; İng. backward recovery) blşm. Bilgisayarda bir dosyayı, yapılmış tüm değişiklikleri geriye alarak yeniden oluşturmak.
Lütfen bu terim ile ilgili yorumunuzu aşağıdaki alana yazınız.
havadan kurtarma (müh.)
(Alm. Luftbergung, f; Fr. secours aérien, m; İng. air rescue) uçk. İnsanları düşman arazisinden veya afet ortamlarından kurtarmak ve güvenli ortama getirmek amacıyla hava araçlarının kullanılması.
Lütfen bu terim ile ilgili yorumunuzu aşağıdaki alana yazınız.
ileri yönde kurtarma (müh.)
(Alm. Durchlassverzögerung, f; Fr. restauration par progression, f; İng. forward recovery) blşm. Bilgisayarda bir dosyanın, daha eski bir sürümünden başlanarak ve günlükteki veriler göz önüne alınarak kurtarılması.
Lütfen bu terim ile ilgili yorumunuzu aşağıdaki alana yazınız.
kızılkurt (müh.)
(Alm. schwarze Ölbaumschildlaus; schwarze Olivenschildlaus; Fr. cochenille noire de l’olivier, f; kermes de l’olivier, m; İng. olive fruit midge; Lat. Lasioptera berlesiana) tar. Sinekler (Diptera) takımının ursinekleri (Cecidomyiidae) familyasında yer alan, bilimsel adı Lasioptera berlesiana olan, erginleri 1-1,1 mm boyunda, kırmızımsı renkli, zeytin sineği tarafından yumurta bırakılmış meyvelere yumurta bırakan, çıkan larvaları meyve içinde gelişerek erken meyve dökümüne yol açan böcek türü.
Lütfen bu terim ile ilgili yorumunuzu aşağıdaki alana yazınız.
küçük yeşilkurt (müh.)
(Alm. Bilsenkraut-Blüteneule, f; Fr. noctuelle peltigère, f; İng. bordered straw; Lat. Heliothis peltigera) tar. Kelebekler (Lepidoptera) takımının gecekelebekleri (Noctuidae) familyasında yer alan, bilimsel adı Heliothis peltigera olan, erginlerinin kanat açıklığı 34-42 mm, açık kahverengi renkli, kanatlarının üzeri desenli, larvaları biber, bezelye, ayçiçeği, aynısafa, papatya, aspir, kadifeçiçeği gibi bitkilerin çiçeklerinde beslenerek bunlara zarar veren böcek türü.
Lütfen bu terim ile ilgili yorumunuzu aşağıdaki alana yazınız.
laptokurtik dağılım (müh.)
(Alm. leptokurtische Verteilung, f; Fr. distribution leptokurtique, f; İng. leptokurtic distribution) ist. Bir normal olasılık yoğunluk fonksiyonuna göre bağımsız değişkenin ortalama değer etrafında daha çok toplaştığı, olasılık yoğunluk fonksiyonunun daha büyük değerler aldığı ve savrukluk değerinin daha büyük olduğu dağılım.
Lütfen bu terim ile ilgili yorumunuzu aşağıdaki alana yazınız.
larva (müh.)
(Alm. Larve, f; Fr. larve, f; İng. larva) deri. Tam başkalaşım gösteren böcekler ve akarlarda yumurtadan çıkan, bağımsız hareket edebildiği ve ergin özelliklerini kazanmadan önce içinde bulunduğu yaşam evresi; eşanlam: kurtçuk.
Lütfen bu terim ile ilgili yorumunuzu aşağıdaki alana yazınız.
Lloyds standart kurtarma sözleşme formu (müh.)
(Alm. Lloyd’s Open Form; Fr. formule ouverte de la Lloyd’s, f; formule type de convention de sauvetage de Lloyd’s, f; İng. Lloyd’s form of salvage agreement; Lloyd’s open form) denz. Bir deniz kurtarma operasyonu için imzalanan, ücretin başta belirtilmeyip daha sonra hakemler tarafından saptandığı anlaşma türü.
Lütfen bu terim ile ilgili yorumunuzu aşağıdaki alana yazınız.
pembekurt (müh.)
(Alm. roter Baumwollkapselwurm; roter Kapselwurm; Fr. ver rose de la capsule, m; ver rose du cotonnier, m; İng. pink bollworm; Lat. Pectinophora gossypiella) tar. Kelebekler (Lepidoptera) takımının pembekurtlar (Gelechiidae) familyasında yer alan, bilimsel adı Pectinophora gossypiella olan, erginlerinin kanat açıklığı 12-20 mm, grimsi kahverengi, larvaları pamuk ve bamya gibi bitkilerde beslenerek tarak, çiçek ve kozalarda zarara yol açan böcek türü.
Lütfen bu terim ile ilgili yorumunuzu aşağıdaki alana yazınız.
pembekurtlar (müh.)
(Alm. Palpenmotten, pl; İng. gelechiid moths; twirler moths; Lat. Gelechiidae) tar. Kelebekler (Lepidoptera) takımında yer alan, bazı türlerin larvaları yaprak, çiçek ve meyve içinde galeriler açan, bir kısmı ur oluştururken, bir kısmı da yaprakları kıvırarak zarar veren ve en bilinen türü pembekurt (Pectinophora gossypiella) olan familya; eşanlam: dokunaçlı güveler.
Lütfen bu terim ile ilgili yorumunuzu aşağıdaki alana yazınız.
tamburata (müh.)
(Fr. chaumard à rouleau, m; davier, m; İng. roller chock) denz. İç kısmında tek ya da çift fırdöndü bastika bulunan kurtağzı; eşanlam: rolerli kurtağzı.
Lütfen bu terim ile ilgili yorumunuzu aşağıdaki alana yazınız.
tatlıkurt (müh.)
(Alm. Tabakkäfer, m; Fr. vrilette du tabac, f; İng. cigar beetle; cigarette beetle; tobacco beetle; Lat. Lasioderma serricorne) tar. Kınkanatlılar (Coleoptera) takımının tosvuranböcekler (Anobiidae) familyasında yer alan, bilimsel adı Lasioderma serricorne olan, ergin ve larvaları depolanan tütün, kuru meyve, tarhana, baharat, un ve kepekte beslenerek zarara yol açan böcek türü.
Lütfen bu terim ile ilgili yorumunuzu aşağıdaki alana yazınız.
telkurtları (müh.)
(Alm. Schnellkäfer, pl; Fr. élatéridés, pl; İng. click beetles; elaters; skipjacks; snapping beetles; spring beetles; Lat. Elateridae) tar. Kınkanatlılar (Coleoptera) takımında yer alan, ergin ve larvaları genellikle bitkisel besinle beslenen türleri içeren, bazı türleri ışık verebilen ve en bilinen türü çizgili cambazböcek (Agriotes lineatus) olan familya; eşanlam: taklaböcekleri, demirci böcekleri.
Lütfen bu terim ile ilgili yorumunuzu aşağıdaki alana yazınız.
Turnkurtovirüs (müh.)
(Alm. Turncurtovirus, n; Fr. Turncurtovirus, m; İng. Turncurtovirus) tar. Adını tip üyesi olan Turnip curly top virus ve benzediği fakat filogenetik olarak farklı olduğu Kurtovirüs cinsinden alan, viryonları ikiz ikosohedral, zarfsız, genetik materyal olarak tek parçalı, dairesel, tek sarmallı DNA içeren, Fulgomorpha alt takımındaki böceklerle taşınan bitki virüsü cinsi.
Lütfen bu terim ile ilgili yorumunuzu aşağıdaki alana yazınız.
ulusal kurtuluş hareketleri (sos.)
sos. (Alm. nationale Befreiungsbewegungen; Fr. mouvements de libération nationale, m; İng. national liberation movements) ulusi. 2. Dünya savaşından sonra tanık olunan, sömürgeci devletlerin yönetimi altında bulunan sömürgelerin uluslaşma ve bağımsızlıklarını kazanma savaşımları.
Lütfen bu terim ile ilgili yorumunuzu aşağıdaki alana yazınız.
yeşilkurt (müh.)
(Alm. Baumwoll-Kapseleule, f; Baumwolleule, f; Fr. noctuelle de la tomate, f; rmigère, f; İng. African bollworm; corn earworm; cotton bollworm; old world bollworm; scarce bordered straw; Lat. Helicoverpa armigera) tar. Kelebekler (Lepidoptera) takımının gecekelebekleri (Noctuidae) familyasında yer alan, bilimsel adı Helicoverpa armigera olan, erginlerinin kanat açıklığı 35-40 mm, yeşilimsi kahverengi, larvaları pamuk, tütün, domates, patlıcan, biber, fasulye, mısır ve süs bitkilerinin yaprak, çiçek, meyve gibi kısımlarında beslenen ve önemli tarımsal zararlılar arasında yer alan böcek türü.
Lütfen bu terim ile ilgili yorumunuzu aşağıdaki alana yazınız.